Data wejścia w życie: 23 maja 2018 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI UNIVERSAL MUSIC GROUP

Niniejsza polityka prywatności określa zasady, według których będą przetwarzane wszelkie informacje (w tym dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych) uzyskane przez nas od użytkownika lub przekazane nam przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny internetowej, aplikacji lub usługi (dalej „Witryny”). Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu w celu zrozumienia naszych praktyk związanych z danymi osobowymi użytkownika oraz sposobu obchodzenia się z nimi.

Proszę kliknąć poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji o naszej polityce prywatności.

 

KIM JESTEŚMY

Ta witryna jest obsługiwana przez Magic Records Sp. z o. o. (dalej „my”), która jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odnośnymi przepisami o ochronie danych. Jako niezależny administrator danych możemy udostępniać dane osobowe użytkowników spółce Universal Music Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Włodarzewskiej 69 oraz UMG Recordings Services Inc z siedzibą pod adresem 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, California, Stany Zjednoczone, zgodnie z odnośnymi przepisami o ochronie danych. Zarówno Magic Records Sp. z o.o., Universal Music Polska Sp. z o. o. jak i UMG Recordings Services Inc. zwracają się osobno do użytkownika w niniejszej Polityce prywatności (a w razie konieczności odniesienia do „nas” w niniejszej Polityce prywatności będą w tym celu uznawane za odniesienia do UMG Recordings Services Inc.).

Na użytek niniejszej Polityki prywatności określenie „Spółki UMG” obejmuje wszystkie podmioty, nad którymi UMG sprawuje kontrolę, przez które jest kontrolowana lub wspólnie z którymi jest kontrolowana, w tym jednostki zależne, spółki typu joint venture lub inne podmioty, w których ma znaczący udział własnościowy.

KONTAKT

Pytania, komentarze i wnioski dotyczące niniejszej polityki prywatności są mile widziane i można je kierować klikając tutaj lub na adres pocztowy podany powyżej.

Z Inspektorem ochrony danych UMG można się skontaktować klikając tutaj lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.officer@umusic.com.

W przypadku pytań, komentarzy lub wniosków niezwiązanych z niniejszą polityką prywatności prosimy o zapoznanie się z często zadawanymi pytaniami (FAQ) dotyczącymi sposobów kontaktowania się z UMG.

DANE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ

Gdy użytkownik korzysta z Witryny lub kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, wysyłając wiadomość tekstową, telefonicznie lub innymi sposobami, możemy gromadzić i przetwarzać następujące dotyczące go dane:

  • Dane, które użytkownik nam przekazuje, w tym:
   • formularze wypełniane przez użytkownika w Witrynie;
   • treść wiadomości e-mail, komunikacji telefonicznej lub innej;
   • informacje dotyczące rejestracji w Witrynie;
   • subskrypcje lub zamówienia złożone za pośrednictwem Witryny;
   • uczestnictwo w forach dyskusyjnych lub korzystanie z innych funkcji mediów społecznościowych w Witrynie;
   • udział w konkursach, promocjach lub ankietach;
   • w stosownych przypadkach – życiorys, historię zatrudnienia, CV lub inne informacje dotyczące kandydatury w procesie rekrutacji;
   • zgłaszanie problemów lub żądanie pomocy w odniesieniu do Witryny.

 

  Dane, które użytkownik nam przekazuje, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, informacje na temat płatności, opis osoby, zdjęcia, obrazy lub komentarze.
 • Dane, które gromadzimy na temat użytkowników.

  Podczas każdej wizyty w naszej Witrynie automatycznie gromadzimy następujące informacje:
   • informacje techniczne, w tym adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma;
   • informacje na temat wizyty obejmujące pełną sekwencję łączy URL wykorzystanych do wejścia na naszą Witrynę, poruszania się po niej oraz jej opuszczenia (w tym data i godzina);
   • informacje na temat przeglądanych lub wyszukiwanych stron, czasu reakcji strony, błędów pobierania, czasu trwania wizyt na poszczególnych stronach, interakcji ze stronami (takich jak przewijanie, klikanie i przesunięcia myszy) i sposoby opuszczania strony.

 

  Możemy również gromadzić informacje na temat urządzeń użytkownika (w tym telefonów, komputerów lub innych urządzeń), przy pomocy których użytkownik odwiedza nasze Witryny. Informacje te mogą obejmować unikatowe identyfikatory urządzenia i informacje na temat sieci mobilnej (w tym numer telefonu), adres IP, język i strefę czasową, system operacyjny, wersję sprzętu, lokalizacje urządzenia (w tym konkretne lokalizacje geograficzne odczytywane przy pomocy sygnałów GPS, Bluetooth lub WiFi).

DANE GROMADZONE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Blisko współpracujemy także z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami świadczącymi usługi techniczne, usługi z zakresu płatności i usługi dostawcze, sieciami reklamowymi, analitykami, mediami społecznościowymi takimi jak Facebook i Twitter, dostawcami informacji o zapytaniach wyszukiwania, wywiadowniami gospodarczymi, podmiotami zewnętrznymi umożliwiającymi funkcję logowania i integracji z mediami społecznościowymi) i możemy otrzymywać od nich dane na temat użytkownika.

Jeżeli użytkownik skorzysta z funkcji w tej Witrynie lub innej witrynie UMG, która wymaga połączenia się z profilem internetowym, kontem lub usługą internetową (w tym kontem w mediach społecznościowych) („Połączone konta”), również możemy gromadzić wszelkie informacje, które użytkownik udostępni w swoich ustawieniach w ramach tych Połączonych kont. Przykładowo jeżeli Użytkownik zaloguje się w naszej witrynie przy pomocy konta Facebook i wyrazi zgodę na to, aby Facebook udostępnił nam jego profil, możemy gromadzić zawarte w nim informacje. Informacje, które otrzymujemy w ramach Połączonych kont, obejmują: adres e-mail, imię i nazwisko, lokalizację (miejscowość pochodzenia i kraj), płeć, datę urodzenia, polubienia, posty i inne aktywności społecznościowe. Aby skontrolować, jakie informacje są nam przekazywane w ramach tej opcji, prosimy zapoznać się z ustawieniami prywatności dotyczącymi Połączonych kont.

Jeżeli użytkownik ubiega się o zatrudnienie w UMG, możemy wykorzystać udostępnione przez niego informacje w celu porozumienia się z podmiotami zewnętrznymi odnośnie do jego kandydatury, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, aby zweryfikować jego dane uwierzytelniające, historię zatrudnienia, referencje lub przeprowadzić wywiad środowiskowy lub w innych celach związanych z ubieganiem się o zatrudnienie.

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Możemy wykorzystywać posiadane przez nas informacje na temat użytkownika w następujący sposób:

 • aby ułatwić udzielanie odpowiedzi na pytania;
 • do przekazywania użytkownikowi informacji na temat odpowiedniego artysty Magic Records / Universal Music;
 • do przekazywania użytkownikowi lub zezwalania wybranym podmiotom zewnętrznym na przekazywanie użytkownikowi informacji o innych oferowanych przez nas towarach i usługach, które są podobne do tych zakupionych wcześniej przez użytkownika, o które użytkownik złożył zapytanie lub które uważamy, że mogą go zainteresować;
 • do przygotowywania sugestii i rekomendacji dla poszczególnych użytkowników naszej Witryny dotyczących towarów i usług, które mogą ich zainteresować;
 • aby zapewniać lub zezwalać podmiotom zewnętrznym na zapewnianie ukierunkowanych reklam poprzez odwiedzanie witryn internetowych dotyczących towarów lub usług, które mogą zainteresować użytkownika (więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookie poniżej);
 • do mierzenia i analizy skuteczności reklam kierowanych do poszczególnych użytkowników oraz przedstawiania użytkownikowi stosownych reklam;
 • do mierzenia postępów i liczby wpisów w konkursach i promocjach;
 • do umożliwiania użytkownikowi interakcji z Witryną, na przykład przez umieszczanie komentarzy lub udostępnianie informacji z naszej Witryny na zewnętrznych platformach mediów społecznościowych;
 • do wywiązywania się z naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy użytkownikiem a nami oraz udostępniania użytkownikowi informacji, produktów i usług, których od nas zażąda;
 • do zarządzania dostępem użytkownika do usług lub informowania użytkownika o zmianach w usługach;
 • do zapewniania zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi;
 • do zarządzania naszą Witryną oraz w ramach działań wewnętrznych, w tym do celów związanych z rozwiązywaniem problemów, analizą danych, testowaniem, badaniami naukowymi oraz do celów statystycznych i na potrzeby ankiet;
 • aby ulepszać naszą Witrynę w celu zagwarantowania, że jej treści są prezentowane w najskuteczniejszy możliwy sposób ze względu na użytkownika i jego komputer;
 • w ramach wysiłków podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej Witryny;
 • jeżeli użytkownik ubiega się o zatrudnienie w UMG, aby skontrolować, zweryfikować i ocenić informacje zawarte w podaniu o pracę.

Możemy łączyć dane otrzymywane z innych źródeł z danymi przekazywanymi przez użytkownika i danymi gromadzonymi na jego temat (wliczając w to dane powiązane z urządzeniami użytkownika). Możemy używać tych danych zbiorczych do celów wyszczególnionych powyżej.

Uściślając, jeżeli użytkownik jest artystą UMG a Witryna dotyczy honorariów autorskich oraz relacji handlowej z UMG, UMG wykorzysta dane zgromadzone z takiej Witryny wyłącznie w celu ułatwienia wypłaty honorarium autorskiego i zarządzania relacją handlową z użytkownikiem oraz w inny sposób uzgodniony w umowie zawartej pomiędzy artystą a UMG.

UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika każdej Spółce UMG wymienionej tutaj oraz wybranym podmiotom zewnętrznym, w tym:

 • partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom na potrzeby realizacji jakiejkolwiek umowy zawartej przez nas z nimi lub z użytkownikiem w celu zapewnienia użytkownikowi produktu lub usługi;
 • partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w celu zapewnienia użytkownikowi informacji na temat promocji i ofert;
 • odpowiednim artystom Magic Records / Universal Music lub ich przedstawicielom;
 • reklamodawcom, sieciom reklamowym i społecznościowym, które wymagają danych, aby wybierać i przedstawiać istotne reklamy poszczególnym użytkownikom. Możemy również wykorzystać zbiorcze informacje i inne informacje, aby umożliwić reklamodawcom dotarcie do odpowiednich odbiorców. Możemy wykorzystać dane osobowe zgromadzone na temat użytkownika, aby spełniać życzenia reklamodawców i przedstawiać ich reklamy odpowiednim odbiorcom;
 • analitykom i dostawcom wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej Witryny;
 • podmiotom zewnętrznym, za zgodą użytkownika lub jego wniosek.

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym:

 • w przypadku sprzedaży lub zakupu przez nas jakiejkolwiek jednostki biznesowej lub aktywów, kiedy to możemy ujawnić dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej jednostki biznesowej lub aktywów;
 • jeżeli Spółka UMG, która kontroluje tę Witrynę, lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez podmiot zewnętrzny, kiedy to posiadane przez nią dane osobowe jej klientów będą jednym z przekazywanych aktywów;
 • jeżeli spoczywa na nas obowiązek ujawnienia albo udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi albo egzekwowania albo stosowania warunków korzystania oraz innych umów; albo w celu ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa Spółek UMG, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi spółkami i organizacjami w celach ochrony przed oszustwem oraz zmniejszenia ryzyka kredytowego;
 • jakimkolwiek innym podmiotom zewnętrznym, o ile jest to zgodne z prawem.

PRZECHOWYWANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH

Wszystkie dane przekazywane przez użytkownika mogą być przetwarzane i przechowywane, przekazywane lub udostępniane podmiotom na całym świecie zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Podejmiemy działania, aby zagwarantować, że dane osobowe użytkownika są traktowane bezpieczne i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne procedury mające na celu ochronę informacji gromadzonych w Witrynie.

Niestety nie można zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transmisji danych za pośrednictwem Internetu. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do Witryny – użytkownicy przesyłają je na własne ryzyko.

PLIKI COOKIE

Nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu rozróżnienia użytkowników naszej Witryny. Pomaga to zwiększać komfort korzystania z naszej Witryny oraz pozwala nam ją udoskonalać. Proszę zapoznać się z naszą Polityką plików cookie zamieszczoną poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie i innych technologii, z których korzystamy i celów, w jakich je wykorzystujemy.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I INNE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE DOSTARCZAJĄCE TREŚCI, REKLAMY LUB FUNKCJE W RAMACH NASZYCH USŁUG

Pewne treści, reklamy i funkcje dostępne w naszej Witrynie mogą być dostarczane przez podmioty zewnętrzne, które nie są z nami stowarzyszone. Przykładowo użytkownik może mieć możliwość zalogowania się w naszej Witrynie przy użyciu takich usług logowania jak Facebook Connect czy Open ID. Usługi te umożliwią uwierzytelnienie tożsamości użytkownika i zapewnią opcję udostępnienia nam określonych danych osobowych. Usługi takie jak Facebook Connect dają możliwość zamieszczania na stronie profilowej użytkownika informacji na temat aktywności użytkownika w tej Witrynie w celu podzielenia się takimi informacjami z innymi osobami w sieci.

W naszych Witrynach mogą również pojawiać się reklamodawcy zewnętrzni. Takie podmioty zewnętrzne mogą gromadzić i otrzymywać (również za pośrednictwem plików cookie i innych technologii internetowych) pewne informacje na temat korzystania przez użytkownika z naszych Witryn. Informacje te mogą być gromadzone w miarę upływu czasu i mogą zostać połączone z informacjami gromadzonymi w innych witrynach internetowych i usługach online.

Niektóre z tych firm biorą udział w branżowych programach opracowanych w celu zapewnienia konsumentom możliwości zdecydowania, czy chcą otrzymywać ukierunkowane reklamy. Zachęcamy do odwiedzenia witryn internetowych obsługiwanych przez organizacje Network Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance.

DZIECI

Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci (w rozumieniu miejscowego prawa), a UMG nie zbiera świadomie danych dzieci (w rozumieniu miejscowego prawa) bez zgody rodziców, z wyjątkiem przypadków zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Na mocy obowiązujących przepisów prawa użytkownikowi może przysługiwać prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przenoszenia, które można wykonać kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej. W przypadku żądania tych informacji możemy wymagać potwierdzenia tożsamości danego użytkownika ważnym dokumentem tożsamości.

Użytkownikowi może również przysługiwać prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jeżeli uzna on, że przetwarzanie przez nas jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązującego prawa.

Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie swoich danych na bieżąco. Użytkownik może zaktualizować swoje dane kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej.

Dane te będziemy przechowywać przez okres, przez jaki konto użytkownika pozostanie aktywne, albo przez okres niezbędny do świadczenia usług. Będziemy również przechowywać i wykorzystywać dane na temat użytkowników w zakresie koniecznym w celu wywiązywania się z naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania postanowień zawartych przez nas umów.

Jeżeli dany użytkownik chce subskrybować nasz newsletter, będziemy wykorzystywać jego imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu wysyłania newslettera. Ponieważ szanujemy prywatność użytkowników, mogą oni zrezygnować z otrzymywania newslettera lub wiadomości marketingowych postępując zgodnie z zawartymi w tych wiadomościach e-mail instrukcjami dotyczącymi rezygnacji, zmieniając preferencje dotyczące wiadomości e-mail w ustawieniach konta użytkownika albo kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej.

Jeśli określony użytkownik ubiega się o zatrudnienie w UMG, mogą przysługiwać mu określone, wynikające z przepisów prawa miejscowego, prawa dotyczące ubiegania się przez niego o zatrudnienie albo przeprowadzanej przez nas oceny. Użytkownicy mogą żądać wykonania swoich praw w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej.

PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI W KALIFORNII

Mieszkańcy Kalifornii mogą zrezygnować z ujawniania danych umożliwiających ustalenie ich tożsamości podmiotom zewnętrznym do celów marketingowych tych podmiotów zewnętrznych kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Kontakt” poniżej.

Technologia Do-Not-Track i podobne mechanizmy. Niektóre przeglądarki internetowe mogą wysyłać sygnały „do-not-track” do witryn internetowych i innych usług online, do których użytkownik uzyskuje dostęp. Nie istnieje w branży żaden standard regulujący kwestię tego, jak powinny zachować się witryny internetowe, gdy odbiorą takie sygnały. UMG w chwili obecnej nie podejmuje żadnych działań w związku z takimi sygnałami.

ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Nasza Witryna, nasze newslettery i inne wiadomości mogą czasem zawierać łącza do oraz ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i jednostek stowarzyszonych. Korzystając z takiego łącza należy pamiętać, że na docelowych stronach internetowych obowiązują odrębne polityki prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść tych polityk.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie istotne ewentualne zmiany wprowadzone w naszej polityce prywatności w przyszłości będą zamieszczone na tej stronie przed ich wejściem w życie lub poinformujemy o nich użytkowników za pośrednictwem Witryny albo, w stosownych przypadkach, poczty elektronicznej. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy nasza polityka prywatności nie została zaktualizowana lub zmieniona.

UŻYTKOWNICY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Niniejsza część Polityki prywatności obowiązuje jedynie w przypadku korzystania z naszej Witryny przez użytkowników przebywających w państwie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej i stanowi uzupełnienie informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Przetwarzamy dane osobowe do celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności zgodnie z powyższym opisem. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie: niezbędne do celów wykonywania umowy pomiędzy nami a użytkownikiem (na przykład w celu świadczenia użytkownikowi zamówionych usług oraz ustalenia tożsamości i uwierzytelnienia użytkownika, by mógł on korzystać z Witryny); niezbędne do celów wywiązywania się z prawnych zobowiązań (na przykład w celu zachowania zgodności z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz obowiązkowego ujawnienia informacji organom porządkowym); niezbędne w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na przykład w celu zarządzania naszymi stosunkami z użytkownikiem oraz ulepszania Witryny) oraz na podstawie wyrażonej przez naszych klientów zgody (na przykład na otrzymywanie od nas informacji dotyczących naszych produktów i usług, jak również informacji marketingowych), którą mogą oni później wycofać w dowolnym momencie (zmieniając ustawienia preferencji w wiadomościach e-mail albo w naszych Witrynach, korzystając z formularza pod tym łączem albo wysyłając nam wiadomość e-mail pod adres wskazany w części „Kontakt”), co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Możemy korzystać z technologii automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, by wspierać realizację działań związanych z przetwarzaniem danych. Nasze technologie automatycznego podejmowania decyzji wykorzystują logikę, za pośrednictwem której próbujemy ustalić artystów, muzykę, wiadomości, produkty lub oferty, które mogą zainteresować użytkownika. Logika ta pomaga nam personalizować interakcje użytkownika z UMG i artystami UMG. Oznacza to, że poszczególni użytkownicy mogą widzieć reklamy online, otrzymywać bezpośrednie wiadomości marketingowe (w przypadku subskrypcji) lub inne wiadomości reklamowe albo marketingowe lub oferty specjalne dopasowane na podstawie ich aktywności w naszych Witrynach lub interakcji ze Spółkami UMG lub naszymi partnerami zewnętrznymi.

W niektórych przypadkach możemy wymagać od użytkownika przekazania danych osobowych do celów ich przetwarzania określonych powyżej, co umożliwi nam zapewnienie mu wszystkich funkcji Witryny.

Przekazywanie danych za granicę

Udostępnianie przez nas danych osobowych użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką prywatności może oznaczać przekazywanie ich do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku przekazywania danych osobowych użytkowników do państw spoza EOG zapewniamy podobny stopień ich ochrony wdrażając (jeśli wymagają tego przepisy prawa) przynajmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

 • przekazywanie danych osobowych do państw, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
 • zawieranie określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, na mocy których należy zapewnić ten sam poziom ochrony danych osobowych co w Europie; lub
 • przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych do podmiotu, jeżeli jest on stroną porozumień Tarczy Prywatności, na mocy których należy zapewnić ten sam poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Europy do Stanów Zjednoczonych

 

Polityka dotycząca plików cookie

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE I TECHNOLOGII ŚLEDZENIA

Nasza Witryna wykorzystuje pliki cookie i inne podobne technologie (opisane poniżej) w celu rozróżnienia użytkowników Witryny. Pomaga to zwiększać komfort korzystania z naszej Witryny oraz pozwala nam ją udoskonalać, a także zapewniać użytkownikom dostosowane treści i reklamy.

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który przechowujemy w przeglądarce użytkownika albo na dysku twardym w komputerze użytkownika za jego zgodą. Pliki cookie zawierają informacje, które są przekazywane na dysk twardy w komputerze użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywanych przez nas rodzajów plików cookie oraz celów ich wykorzystywania, prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą:

Typ plików cookie

Cel wykorzystywania pliku cookie

Ściśle niezbędne

Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie naszej Witryny i korzystanie z jej funkcji. Informacje gromadzone przez te pliki cookie dotyczą działania naszej Witryny, na przykład języka skryptowego witryny i tokenów zabezpieczających w celu utrzymania bezpiecznych obszarów naszej Witryny.

Do oceny wydajności/analiz

Te pliki cookie gromadzą anonimowe informacje dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z Witryny, na przykład najczęściej odwiedzanych stron, ewentualnych komunikatów o błędach oraz tego, skąd użytkownik uzyskał dostęp do naszej Witryny. Gromadzone przez te pliki cookie informacje wykorzystywane są jedynie w celu usprawnienia korzystania przez użytkownika z Witryny, a nigdy w celu ustalenia jego tożsamości. Te pliki cookie czasami umieszczane są przez usługodawców zewnętrznych świadczących usługi analizy ruchu w Internecie, takich jak Google Analytics.

Funkcjonalne

Te pliki cookie zapamiętują dokonane przez użytkownika wybory, na przykład państwo, z którego uzyskuje on dostęp do Witryny, język i wszelkie wprowadzone przez użytkownika zmiany rozmiaru tekstu lub innych elementów witryn internetowych, które można dostosowywać, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej Witryny, lepiej dostosować Witrynę do poszczególnych użytkowników i sprawić, by jej przeglądanie było przyjemnością. Gromadzone przez te pliki cookie informacje mogą zostać zanonimizowane i nie są one wykorzystywane w celu śledzenia aktywności użytkowników w innych witrynach internetowych.

Określające cel lub reklamowe

Te pliki cookie gromadzą informacje dotyczące nawyków związanych z odwiedzanymi witrynami internetowymi oraz domniemanych zainteresowań w celu wyświetlania reklam bardziej istotnych dla poszczególnych użytkowników. Używa się ich również, aby ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy u danego użytkownika, jak również aby zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Te pliki cookie są zazwyczaj zamieszczane przez sieci reklamowe podmiotów zewnętrznych. Zapamiętują one inne odwiedzane przez użytkownika witryny internetowe i przekazują takie informacje podmiotom zewnętrznym, na przykład reklamodawcom.

Pliki mediów społecznościowych

Te pliki cookie umożliwiają użytkownikom udostępnienie swoich działań w naszej Witrynie podmiotom prowadzącym portale społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter. Te pliki cookie nie podlegają naszej kontroli. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności odpowiednich podmiotów, by uzyskać informacje dotyczące sposobu działania tych plików cookie.

 

Prosimy pamiętać, że podmioty zewnętrzne (w tym na przykład sieci reklamowe i usługodawcy zewnętrzni świadczący na przykład usługi analizy ruchu w Internecie) również mogą korzystać z plików cookie, które nie podlegają naszej kontroli. Te pliki cookie to prawdopodobnie analityczne pliki cookie/pliki cookie poprawiające wydajność lub pliki cookie do personalizacji reklam.

Możemy wykorzystywać pliki cookie:

 1. w celu gromadzenia zanonimizowanych danych dotyczących zachowania użytkowników w witrynie. Możemy również zapisywać dane dotyczące strony, z której użytkownik uzyskał dostęp do witryny i strony, którą następnie odwiedza, a także pewne dane demograficzne (np. lokalizacja użytkownika), które możemy wykorzystać w celu przeprowadzenia analizy zachowania użytkowników na wielu stronach;
 2. w celu kategoryzacji puli użytkowników na podstawie zanonimizowanych danych demograficznych lub danych behawioralnych, co umożliwi (1) ukierunkowanie naszych reklam na użytkowników witryn internetowych podmiotów zewnętrznych i Universal Music, którzy zaakceptowali pliki cookie oraz (2) wykorzystanie tych danych do wyświetlania spersonalizowanych reklam podmiotów zewnętrznych określonym kategoriom użytkowników, którzy zaakceptowali pliki cookie, albo w odniesieniu do spersonalizowanych reklam opłaconych/umieszczanych przez UMG w imieniu podmiotów zewnętrznych i skierowanych do użytkowników, albo w odniesieniu do reklam opłaconych/umieszczanych przez podmioty zewnętrzne i skierowanych do określonych pul użytkowników, którzy zaakceptowali pliki cookie, które UMG „sprzedała” tym podmiotom zewnętrznym.

W celu publikacji reklam niektóre nasze Witryny wykorzystują usługę Google AdSense, w tym informacje dotyczące danych demograficznych i zainteresowań użytkownika. Po obejrzeniu reklamy lub jej kliknięciu wygenerowany zostanie plik cookie, który pozwoli skuteczniej prezentować na tej lub innej stronie internetowej reklamy, które mogą interesować danego użytkownika. Można zrezygnować z korzystania z tego pliku cookie odwiedzając stronę Google dotyczącą reklam i prywatności: http://www.google.com/privacy_ads.html.

Większość przeglądarek internetowych jest automatycznie ustawiona na akceptowanie plików cookie. W przypadku chęci zablokowania przyjmowania wszelkich plików cookie (lub innych technologii) lub ich usunięcia prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi blokowania lub usuwania plików cookie w zakładce dotyczącej pomocy i wsparcia w swojej przeglądarce internetowej. Prosimy pamiętać, że po usunięciu lub wyłączeniu plików cookie korzystanie ze wszystkich funkcji naszej Witryny, w tym z pewnych spersonalizowanych funkcji, może nie być możliwe.

Więcej informacji dotyczących zarządzania plikami cookie można uzyskać pod adresem http://www.allaboutcookies.org/, a dotyczących reklam behawioralnych i prywatności online pod adresem http://www.youronlinechoices.eu/.

Sygnały nawigacyjne

My albo nasi partnerzy zewnętrzni możemy wykorzystywać technologię oprogramowania zwaną sygnałami nawigacyjnymi (znaną również jako pliki typu „web bug”, przezroczyste pliki GIF albo piksele), która umożliwia nam określenie skuteczności poszczególnych treści, na przykład poprzez zliczenie liczby użytkowników, którzy odwiedzili dane strony, a także zrozumienie schematów użytkowania. Sygnały nawigacyjne to niewielkie elementy graficzne o unikatowym identyfikatorze, działające podobnie do plików cookie i służące do powiadamiania nas o wyświetleniu określonych treści. W porównaniu z plikami cookie, które są przechowywane na dysku twardym w komputerze użytkownika, sygnały nawigacyjne są osadzone na stronach internetowych, w reklamach i wiadomościach e-mail. My albo nasi partnerzy zewnętrzni możemy powiązać gromadzone za pośrednictwem sygnałów nawigacyjnych informacje z innymi gromadzonymi na temat użytkowników informacjami.

Oprócz wyłączenia plików cookie i innych technologii śledzenia opisanych powyżej użytkownicy mogą również zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od uczestniczących sieci reklamowych, podmiotów świadczących usługi określonym segmentom odbiorców, reklamodawców i innych usługodawców, odwiedzając strony internetowe obsługiwane przez organizacje Network Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance.